การจัดฟันแบบทั่วไป และการจัดดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ต่างกันอย่างไร ?

การจัดฟันแบบทั่วไป และการจัดดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ต่างกันอย่างไร ? กาจัดฟัน คือการแก้ไขปัญหาฟันซ้อน ฟันเก และอีกหลายปัญหาที่ทำให้ฟันไม่เรียงตัวกันอย่างสวยงาม ซึ่งทำให้เสียบุคลิกภาพได้ การจัดฟันในสมัยนี้มีด้วยกันหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่สภาพของฟันของผู้เข้ารับการรักษา มีปัญหามากน้อยแค่ไหน และทันตแพทย์จะพิจารณาให้เข้ารับการจัดฟันในรูปแบบใดที่จะเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาฟันของผู้เข้ารับการรักษา วันนี้เราจะพามาดูความแตกต่างของการจัดฟันแบบทั่วไปกับ การจัดฟับแบบรวดเร็ว Fastbraces ซึ่งเรียกได้ว่า การจัดฟันของสองรูปแบบนี้ ถือว่าใกล้เคียงกันมาก ในเรื่องของเครื่องมือการจัดฟัน ที่จะต้องมีการใส่เหล็กจัดฟัน ภายในช่องปาก และมีวิธีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างเหมือนกัน

การจัดฟันแบบทั่วไป ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นการจัดฟันที่มีการใส่เครื่องมือจัดฟันอยู่ภาสยในช่องปาก นั่นก็คือจะมีเหล็กจัดฟันอยู่ในช่องปาก การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ก็เช่นเดียวกัน ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือภายในช่องปาก แต่เครื่องมือของการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces จะมีการใช้นวัตกรรมในการเคลื่อนตัวของฟันอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกที่ทำการติดเครื่องมือ โดยเครื่องมือของการจัดฟัน จะใช้แรงที่เบามากในการเคลื่อนตัวของฟัน เพื่อให้ไปยังตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ โดยเครื่องมือจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม จะทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่เครื่องมืออยู่ในช่องปากของเรา ทำให้การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ใช้ระยะเวลาการจัดฟันที่เร็วกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป

การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces เป็นการกระตุ้นการปลูกกระดูกของรากฟัน ที่ใช้แรงที่เบามากกระตุ้นและดันตัวฟันไปอย่างช้าๆ โดยไม่ทำให้ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกเจ็บปวดเลย และไม่ต้องกระชากฟัน ซึ่งเป้นต้นเหตุให้เกิดการอักเสบอีกด้วย เพราะฉะนั้น คงทราบกันดีแล้วว่า การจัดฟันแบบทั่วไป กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces มีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของการเคลื่อนฟันและระยะเวลาในการจัดฟัน ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ โดยการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน – 1 ปี ซึ่งหากเทียบกับการจัดฟันแบบทั่วไป ถือว่าเร็วกว่าถึง 3 เท่า นั่นเอง นี่ก็เป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดว่า การจัดฟันแบบรวดเร็ว ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป ทำให้เห็นผลเร็วกว่านั่นเอง