การพักผ่อนของเซลล์จะไม่คล้อยตามการปรับแต่งทางพันธุกรรม

การพักผ่อนของเซลล์แทบจะไม่คล้อยตามการปรับแต่งทางพันธุกรรม เนื่องจากวิธีการที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วจะสันนิษฐานถึงการแบ่งเซลล์และเซลล์ที่พักไม่แบ่งตามคำจำกัดความ ในขั้นแรกในการพัฒนาวิธีการใหม่ ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ปรับสภาพการเพาะปลูกให้เหมาะสม เป็นผลให้นักวิจัยสามารถรักษาเซลล์เหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในห้องปฏิบัติการหลังจากแยกเซลล์ออกจากเลือดของผู้บริจาค

ที่มีสุขภาพดีไม่เพียง 3-4 วันเหมือนก่อน แต่นานถึงหกสัปดาห์ ความก้าวหน้าที่ชัดเจนนั้นมาพร้อมกับความก้าวหน้าในนิวคลีโอเฟกชัน ซึ่งเป็นวิธีพิเศษที่ช่วยให้นำส่งสารทำปฏิกิริยาไปยังนิวเคลียสของเซลล์ได้ โดยใช้เทคนิคนี้ นักวิจัยได้นำกรรไกรตัดกิ่ง CRISPR-Cas มาใช้ในการพักผ่อน CD4 +ทีเซลล์ ทำให้พวกมันสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายไปยังจีโนมของเซลล์เจ้าบ้านได้ ตัวอย่างเช่น โดยการกำจัดยีนด้วยวิธีที่เรียกว่าน็อคเอาท์ การรวมกันนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และเราสามารถเข้าถึงและจัดการทางพันธุกรรมได้ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ ยิ่งกว่านั้น เราทำสิ่งนี้โดยไม่เปิดใช้งานเซลล์ CD4 + T สิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษคือเราสามารถกำจัดยีนได้ถึง 6 ยีนพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้นิวคลีโอเฟกชันเดียว ไม่มีใครเคยทำแบบนั้นมาก่อนในเซลล์ปฐมภูมิ และเราทำกับเซลล์ที่แยกจากอวัยวะที่ไม่บุบสลาย