การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการจัดฟันแบบใส invisalign !

การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการจัดฟันแบบใส invisalign ! การสูบบุหรี่ถือเป็นการทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก ไม่แม้แต่สุขภาพกายแต่จะส่งผลถึงสุขภาพของช่องปากด้วย ในบางรายอาจจะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งการสูบบุหรี่ของผู้เข้ารับการรักษาจะส่งผลโดยตรงต่อช่องปาก และยังทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์และทำให้เกิดคราบบนผิวฟันอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เสียบุคคลิกภาพ

ถ้าหากผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็น ผู้ที่สุบบุหรี่สามารถเข้ารับการักษาแบบปกติเพียงได้ แต่ระหว่างที่เข้ารับการรักษาแนะนำให้ถอดเครื่องมือการจัดฟันออกทุกครั้งที่สุบบุหรี่ เนื่องจากคราบนิโคตินจากบุหรี่อาจจะทำให้เครื่องมือจัดฟันแบบใสเปลี่ยนสี เกิดคราบเหลืองและอาจจะทำให้เครื่องมือมีกลิ่นได้

ทั้งนี้ก่อนการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาควรแจ้งทันตแพทย์ก่อนเข้ารับการจัดฟันว่า ผู้เข้ารับการรักษาสูบบุหรี่ เพื่อที่จะได้วางแผนการรักษาและทำการตรวจช่องปากอย่างละเอียดก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางคลีนิค มีทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดฟันแบบใส เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาเกิดความมั่นใจก่อนการเข้ารับการจัดฟัน

ประเภทของการ จัดฟันแบบใส invisalign

การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นการนำนวัตกรรมของอเมริกาเข้ามาช่วยในการรักษา ด้วยการออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน จนไปถึงขั้นตอนการรักษา ถือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคลีนิค Idol Smile เรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จึงสามารถวางแผนการรักษาของผู้เข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดฟันแบบใส invisalign มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคลและผลการวินิจฉัยของทันตแพทย์ ว่า สภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษาเหมาะสมที่จะทำการ จัดฟันแบบใส invisalign ในรูปแบบใด โดยมี 3 รูปแบบคือ การจัดฟันแบบใส invisalign full โดยการจัดฟันแบบนี้ จะมีเครื่องมือ 15 ชิ้นขึ้นไป ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาฟันค่อนข้างมาก การจัดฟันแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหาฟันได้ทุกกรณี ใช้เวลาการจัด 6 เดือนขึ้นไป

รูปแบบต่อมาคือ การจัดฟันแบบใส invisalign lite ใช้เครื่องมือการจัดฟันตั้งแต่ 7-14 ชิ้น เหมาะกับผู้ที่เคยเข้ารับการจัดฟันมาก่อน มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย ใช้เวลาการจัดฟันประมาณ 4 เดือน และรูปแบบสุดท้าย การจัดฟันแบบใส invisalign i7 ซึ่งการจัดฟันแบบนี้จะมีเครื่องมือการจัดฟันเพียง 7 ชิ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย ทันตแพทย์ของเราจะทำการช่วยเรียงฟันให้เข้ารูปเป็นปกติ ทั้งนี้เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้กับปรึกษาและแนะนำ หากต้องการจัดฟันแบบใส invisalign